Natuurbeheer

Natuurbeheer in de Smoorbeekvallei

De gemeente Sint-Lievens-Houtem profileert zich terecht als de groene springplank naar de Vlaamse Ardennen. De gemeente herbergt heel wat natuurpareltjes waarvan velen onlangs door de Vlaamse Landmaatschappij ingericht werden tijdens de recent afgeronde ruilverkaveling. Om de natuurwaarde van al deze terreinen op peil te houden of verder te laten ontwikkelen heb je een specifiek en aangepast beheer nodig. Als natuurvereniging begrepen we ten volle dat de gemeente dit niet allemaal alleen kan dragen en boden wij onze hulp aan. Met een enthousiaste groep vrijwilligers willen we een aantal heel specifieke beheertaken als knotten van wilgen, hooien van grasland en tegengaan van verruiging door verwijderen van bramen, netels en distels, op ons nemen op enkele terreinen met een zeer hoge natuurpotentie.

Na overleg werd ons aanbod aanvaard en tekenden we in 2018 een overeenkomst

waarbij Natuurpunt Houtem het beheer van een aantal bijzonder waardevolle natuurterreinen in de vallei van de Smoorbeek nabij Morelgem en Zonnegem voor de komende decennia op zich zal nemen.

Tot dan toe focusten we ons met Natuurpunt Houtem op natuurstudie, natuurbeleving en natuurbehoud, dit door heel wat diverse publieke activiteiten te organiseren. Het afsluiten van deze overeenkomst gaf ons de mogelijkheid ook van natuurbeheer een pijler van onze werking maken.

Sindsdien gaan we jaarlijks met een enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag om deze natuurgebieden te beheren. Vooral het maaibeheer vraagt veel aandacht maar hiervoor kunnen we rekenen op de hulp en deskundigheid van een werkploeg van Natuurpunt en ook ezels Raf en Hector verlichten het werk voor ons.

De resultaten bleven niet uit want de natuurwaarde van de graslandpercelen is er spectaculair op vooruitgegaan. We zagen een mooie evolutie van een sterk verruigd grasland met veel netels en distels naar een bloemenrijk grasland met tal van plantensoorten die tot voor kort niet of amper voorkwamen in onze gemeente. Met de plantenrijkdom kwamen ook heel wat nieuwe diersoorten op de voorgrond. Zo telden we al eens 13 verschillende dagvlindersoorten op één telmoment.

Op basis van deze mooie resultaten werd dit voorjaar een nieuwe beheerovereenkomst

tussen Natuurpunt Houtem en de gemeente Sint-Lievens-Houtem afgesloten voor een 7-tal hectare jonge bosaanplant tussen Morelgem en Zonnegem.

Deze percelen werden tijdens de ruilverkaveling aangeplant en bestaan nu uit monotone rijen van identieke boompjes. Een eerste uitdunning is noodzakelijk om hier een mooi, gestructureerd en divers bos van te maken. Met Natuurpunt Houtem staan we te popelen om deze beheerwerken in handen te nemen en zo de natuurwaarde van de gehele Smoorbeekvallei te laten ontwikkelen tot topnatuur in de regio.

Heb je meer interesse in Natuurpunt Houtem en hun werking in de Smoorbeekvallei, neem zeker een kijkje op hun website www.natuurpunthoutem.be of kom mee op hun jaarlijkse smoorbeekwandeling die dit jaar in september op de agenda komt. Wie interesse heeft om mee te werken laat het ons zeker weten via nphoutem@gmail.com, je bent meer dan welkom.

X