Natuurbeheer

De gemeente Sint-Lievens-Houtem profileert zich terecht als de groene springplank naar de Vlaamse Ardennen. De gemeente herbergt heel wat natuurpareltjes waarvan velen onlangs door de Vlaamse Landmaatschappij ingericht werden tijdens de recent afgeronde ruilverkaveling. Om de natuurwaarde van al deze terreinen op peil te houden of verder te laten ontwikkelen heb je een specifiek en aangepast beheer nodig. Als natuurvereniging begrepen we ten volle dat de gemeente dit niet allemaal alleen kan dragen en boden wij onze hulp aan. Met een enthousiaste groep vrijwilligers willen we een aantal heel specifieke beheertaken als knotten van wilgen, hooien van grasland en tegengaan van verruiging door verwijderen van bramen, netels en distels, op ons nemen op enkele terreinen met een zeer hoge natuurpotentie. Na overleg werd ons aanbod aanvaard en tekenden we een overeenkomst waarbij Natuurpunt Houtem het beheer van een aantal bijzonder waardevolle natuurterreinen in de vallei van de Smoorbeek nabij Morelgem en Zonnegem voor de komende decennia op zich zal nemen.

Tot heden focusten we ons met Natuurpunt Houtem op natuurstudie, natuurbeleving en natuurbehoud, dit door heel wat diverse publieke activiteiten te organiseren. Door het afsluiten van deze overeenkomst kunnen we van natuurbeheer ook een pijler van onze werking maken.

Voor de know-how kunnen we op de steun van de overkoepelende natuurpuntafdeling rekenen. Van Cera kregen we een financieel duwtje in de rug zodat we de nodige materialen kunnen aanschaffen om de arbeidsintensieve beheerwerken als knotten van wilgen en maaien van distels, netels en bramen grondig en vooral veilig te kunnen uitvoeren. De publieke opkomst bij onze activiteiten is steeds groot en veel leden waren eveneens verheugd met het afsluiten van de beheerovereenkomst en gaven al te kennen zeker mee te werken. Toch kunnen we nog extra handen gebruiken. Zo hopen we met een enthousiaste groep vrijwilligers de natuurwaarde van de beoogde percelen nog verder zullen laten ontwikkelen tot topnatuur in de regio. 

Wie interesse heeft om mee te werken neem zeker contact met ons op via nphoutem@gmail.com, via 0476 373 659 (gsm Erwin) of door het online infodocument in te vullen.

X